Informatie

Wie moet nu aanmelden?

  • Kinderen geboren in 2020

    Opgelet: ook kinderen geboren in november en december 2020 die pas effectief starten met school op 1 september 2023 (schooljaar 2023-2024)

  • Broers en zussen en kinderen van personeel

    Deze kinderen krijgen voorrang, maar moeten zich ook aanmelden in de daarvoor voorziene aanmeldingsperiode. Doe je dat niet, dan vervalt je voorrang.

  • Kinderen die van school willen veranderen

 

OPGELET: kinderen die al naar school gaan in de school van jouw keuze, moeten niet opnieuw aangemeld worden.